löpande

löpande
adj (oböj. 'på löpande band' tätt efter varandra, utan uppehåll

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bokföring — s ( en, ar) EKON registrering av löpande affärshändelser i en rörelse och en sammanställning av uppgifter som visar bolagets ekonomiska läge …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • bokslutsdisposition — s ( en, er) EKON en åtgärd för att reglera ett företags resultat med syftet att skjuta upp beskattning, har inget direkt samband med löpande affärshändelser under året …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • byggnadskreditiv — s ( et, byggnadskreditiv) EKON lån som ska täcka de löpande kostnaderna under ett bygge och betalas ut allt eftersom kostnaderna uppstår …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • certifikat — s ( et, certifikat) EKON skriftligt intyg, inom ekon. löpande skuldebrev som används av företagen för att låna pengar på kort sikt …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • diagonal — I s ( en, er) MATEM rät linje mellan två hörn i månghörning II adj ( t, a) löpande på tvären …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • extraordinära poster — s EKON intäkter och kostnader som inte hör till företagets vanliga löpande verksamhet …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • kassaflöde — s ( t, n) EKON skillnaden mellan de intäkter och kostnader som genereras i ett bolags löpande verksamhet …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • VD — s (VD:n, VD:ar) EKON (el. vd) verkställande direktör, person som är ansvarig för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”